Current Group Members

PhD Students

 1. Marissa Engle
 2. Christian Hubbs (supervised jointly with Ignacio Grossmann)
 3. Brad Johnson
 4. Kaiwen Ma
 5. Carlos Nohra
 6. Owais Sarwar
 7. Benjamin Sauk
 8. Yijia Sun
 9. Zach Wilson
 10. Yang Yang (Northeastern University)
 11. Tong Zhang
 12. Yi Zhang (Zhejiang University)
 13. Chenglin Zheng (Zhejiang University)

MS Students

 1. Swapnil Agrawal
 2. Xinyi He
 3. Zhenjie Jia
 4. Lihan Liu
 5. Kanishk Mair
 6. Muyi Song
 7. Xinliang Zhao
 8. Yao Zhao