Current Group Members

PhD Students

 1. Shaohao Chen (Zhejiang University)
 2. Marissa Engle
 3. Christian Hubbs (supervised jointly with Ignacio Grossmann)
 4. Brad Johnson
 5. Kaiwen Ma
 6. Carlos Nohra
 7. Owais Sarwar
 8. Benjamin Sauk
 9. Yijia Sun
 10. Zach Wilson
 11. Tong Zhang
 12. Yi Zhang (Zhejiang University)

Research Associates

 1. Sahir Chichkar
 2. Dr. Aida Khajavirad
 3. Dr. Nikos Ploskas

MS Students

 1. Swapnil Agrawal
 2. Xinyi He
 3. Zhenjie Jia
 4. Lihan Liu
 5. Kanishk Mair
 6. Muyi Song
 7. Xinliang Zhao
 8. Yao Zhao